Tarieven

Tarieven


De reeksen starten telkens op een vast moment en zijn voor 10 opeenvolgende lesdagen (niet in schoolvakanties).  We bieden dit aan zodat je eerst kan uitproberen of een instrument bij je past.  Ook kan je zo later in het jaar nog instappen, of kan je de laatste reeks niet volgen, om je volledig te kunnen focussen op je examens.  


Na inschrijving ontvangt u een mail met de betalingsgegevens.  Zodra we de betaling ontvangen hebben, is de inschrijving definitief.  


Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van woonplaats. 


Gespreide betaling is mogelijk op aanvraag (via info@music-in-a-company.be of via opmerkingen bij inschrijving).


Soms zijn er onvoorziene omstandigheden waardoor je toch niet met lessen kan starten.  

Indien je je jaarinschrijving ten laatste op 30 september annuleert, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald verminderd met een administratieve kost van 25 euro en eventuele gevolgde lessen.  Indien je later gedurende het jaar (of tijdens een reeks) de lessen stopzet, is er geen terugbetaling meer mogelijk. 


Music in-a-company vzw

onderschrijft Juist is Juist,

een kennisplatform en toolbox die heldere en eerlijke principes en praktijken definieert voor samenwerkingen in de kunstensector.

Ontdek het via www.juistisjuist.be.


Hoe juist doen wij dat?  

Door onze docenten een duidelijk contract aan te bieden en een eerlijk en correct loon te betalen.