FAQ

Waarom deze kostprijs?


Wanneer je muziek volgt in een DKO, ligt het inschrijvingsgeld veel lager.  Dat komt doordat de officiële muziekscholen gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid.  Door het terugschroeven van subsidies binnen cultuur, kunnen wij echter op geen enkele financiële ondersteuning rekenen.


Daarnaast vinden we het zeer belangrijk dat onze docenten correct vergoed worden.  Het zijn allemaal professionele muzikanten die van de muziek(lessen) leven.  Daarom betalen we het correcte uurloon.  Je verwacht van een ervaren loodgieter ook niet dat die je leidingen herstelt voor 10 euro per uur.  In vele muziekateliers wordt vaak gewerkt met studenten en aan vrijwilligersvergoedingen, wat heel wat lager ligt.  


Bovenop het lesgeld is er uiteraard ook nood aan instrumenten, verzekeringen, locaties, administratie,…  Daar Music in-a-company vzw een privé-initiatief is, dienen we deze investeringen zelf te dragen.  Wij doen dat met plezier, maar daarvoor zit ook een klein bedrag vervat in het inschrijvingsgeld.  


Wij willen staan voor kwalitatief muziekonderwijs, en met deze bedragen kunnen we dat.  Music in-a-company vzw

onderschrijft Juist is Juist,

een kennisplatform en toolbox die heldere en eerlijke principes en praktijken definieert voor samenwerkingen in de kunstensector.

Ontdek het via www.juistisjuist.be.


Hoe juist doen wij dat?  

Door onze docenten een duidelijk contract aan te bieden en een eerlijk en correct loon te betalen.


Hier kan je antwoorden vinden op veelgestelde vragen.


Hoe werkt een lessenreeks?


De reeksen starten telkens op een vast moment (september - januari - maart/april) en zijn voor 10 opeenvolgende lesdagen (niet in schoolvakanties). 


We bieden dit aan zodat je eerst kan uitproberen of een instrument bij je past.  Ook kan je zo later in het jaar nog instappen, of kan je de laatste reeks niet volgen, om je volledig te kunnen focussen op je examens.  


Andere opties kunnen we spijtig genoeg niet aanbieden.  Dat is namelijk zeer moeilijk inplanbaar in lessenroosters.Annulatievoorwaarden


Soms zijn er onvoorziene omstandigheden waardoor je toch niet met lessen kan starten.  


Indien je je jaarinschrijving ten laatste op 30 september annuleert, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald verminderd met een administratieve kost van 25 euro en eventuele gevolgde lessen. 

Indien je later gedurende het jaar (of tijdens een reeks) de lessen stopzet, is er geen terugbetaling meer mogelijk. Wat als ik een les niet aanwezig kan zijn?


Lessen worden enkel ingehaald wanneer deze niet konden doorgaan door ziekte/afwezigheid van de leerkracht.