Covid-19

Covid-19 en dit schooljaar (2020-2021)


De huidige regels zijn zeer ingrijpend in de normale lesroutine. Het lessenrooster moet heel wat extra ruimte voorzien om te zorgen dat leerlingen elkaar niet kunnen kruisen, lokalen voldoende verlucht kunnen worden en alles volledig ontsmet kan worden na elke les inclusief de instrumenten. Daarnaast moet er minstens 3 (soms tot 5) meter tussen leraar en leerling blijven en gelden uiteraard ook de algemene maatregelen.


Dit is op zich al een hele boterham. Als het nog strikter wordt, gaat het zeer moeilijk worden om dat vol te kunnen houden. De gezondheid van onze docenten en leerlingen is echter te belangrijk om risico’s mee te willen nemen.


Omdat we jullie daarnaast in deze onzekere tijden wat houvast willen bieden, hebben we enkele beslissingen genomen:

  • Alle individuele instrumentlessen gaan online door van september tem maart 2021 via ZOOM.
  • Voor nieuwe leerlingen kan de eerste les eventueel live doorgaan, mits de dan geldende maatregelen het toelaten. Hoe je een boog moet vasthouden, de tongpositie bij rietinstrumenten, enz. is zo eenvoudiger uit te leggen dan online.
  • De groepslessen worden voor dit schooljaar geannuleerd. 


Op deze manier vermijden we dat we de komende maanden continu aanpassingen moeten doen, waardoor we op de duur niet meer weten wat of hoe. Er zijn al zoveel zaken om rekening mee te houden en zo blijft dit onderdeel duidelijk. We hopen in maart 2021 terug op een gewonere manier te kunnen ingaan.


Iedereen die zich reeds heeft ingeschreven krijgt een individuele email met bijkomende uitleg.  Heb je dat nog niet gedaan, dan kan dat nog altijd.